MTsN 1 Muba Laksanakan Pembiasaan Budaya 8S kepada Peserta Didik

Sekayu, Humas. MTsN 1 Muba laksanakan pembiasanaan budaya 8S (senyum, sapa, salam, sopan, santun, sujud, syukur, dan sabar) kepada seluruh peserta didik. Bapak/ibu guru dan pegawai…